صفحه اصلی

بازرگانی عبدخدایی در زمینه تجارت بین المللی ، واردات و صادرات کالا به کشور های معتبر اروپایی و آسیایی ، همواره بر ارسال کالا های استاندارد ، مطابق با آخرین فناوری های روز جهان تاکید داشته است .

از ارکان اساسی فلسفه کاری این بازرگانی شناسایی و فروش محصولات کشاورزی با کیفیت به عرضه کننده گان معتبر در سطح جهان و مصرف کنندگان در زمینه های صنعتی می باشد . یکی از اهداف و وظایف این بازرگانی ارائه ی بهترین کیفیت محصولات کشاورزی در انواع بسته بندی می باشد .

کلیه ی فعالیتهای  این بازرگانی با نام " یونا " از طریق مبادی قانونی کشور و با استفاده از کارت بازرگانی صنایع و معادن ایران صورت می گیرد .